Yapı Müteahhitlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Bu evraklar malatya için geçerlidir.
Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası ve Geçici Ustalık Yetki Belgesi Başvuruları 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmesinde kullanılması zorunluluğu ve inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgelerinin olması zorunluluğu getirilmiştir.
İl Müdürlüğümüzce “Yapı Müteahhitliği ve Yetki Belgesi Numarası Verilmesi
” ve “Geçici Ustalık Yetki Belgesi” için yapılan başvurular hususunda çalışmalar
başlatılmıştır.
“ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI “
alınabilmesi için istenilen belgeler
Limited ve Anonim Şirketi İçin
1) Dilekçe
2) Bilgi formu
3) EK-1 Belgesi (Eksiksiz doldurulmuş imzalanmış)
4) Oda kayıt belgesi(Dilekçe müracaat yılına ait aslı)
5) Ticaret sicil gazetesi( Ticaret Odasından onaylı sureti, Değişikler varsa değişiklik gazeteleri
aynı şekilde eklenecek)
6) Vergi Levhası fotokopisi
7) Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna
şirket adına 250 TL ödendi dekontu. (Şirketin Vergi No’su üzerinden yatırılması gerekmektedir.) (EFT ya da internetten alınan döküm kabul edilmemektedir.)
8) Şirket yetkilisinin (imza atanın) imza sirküsü.
Gerçek Kişi Müteahhitliği İçin
1) Dilekçe
2) Bilgi formu
3) Ek-1 belgesi (Eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış)
4) Oda kayıt belgesi (İştigal konusunda Müteahhitlik yazan, dilekçe müracaat yılıyla aynı tarihli ve aslı)
5) Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna kişi adına 250 TL ödendi dekontu. (EFT ya da internetten alınan döküm kabul edilmemektedir.)
6) Vergi Levhası Fotokopisi
7) İmza sirküleri aslı ya da onaylı nüshası
8) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Not: Gerçek şahısların ikametgahlarının ait olduğu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
Geçici Müteahhitlik İçin
1) Dilekçe
2) Bilgi formu
3) Ek-1 belgesi (Eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış)
4) Tapunun fotokopisi
5) İlgi İdaresinden onaylı Mimari projesi (Proje sahibinin resmi ikamet adresi Malatya olacak)
6) Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna kişi adına 250 TL ödendi dekontu. (EFT ya da internetten alınan döküm kabul edilmemektedir.)
7) Bodrum kat hariç en fazla iki katlı ve 500 m² nin altında olan projeler için verilmektedir.
Yapı Kooperatifi İçin
1) Dilekçe
2) Bilgi formu
3) Ek-1 Formu
4) Yönetim kurulu güncel yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5) Yapı kooperatifinin kuruluşuna ait ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili
gazetesinin aslı veya onaylı sureti,
6) Yapı kooperatifinin kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir
genel kurul kararının aslı veya noter onaylı suretini veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret
Sicili gazetesinin aslı veya onaylı sureti,
7) Ticaret ve Sanayi odası kayıt belgesi (Müracaat yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8) Kooperatif binalarının inşa edeceği arsanın mülkiyetinin kooperatife ait olması halinde tapu senedinin aslını veya onaylı suretini; arsanın kooperatife ait olmaması halinde arsa sahibi ile yapılmış noter onaylı Tapuya şerh verdirilmiş satış vaadi sözleşmesinin aslını veya onaylı
örneği (Yetki belge nosu verildikten sonra getirilecek)
9) yapı ruhsatı düzenlenecek kooperatif binasına ilişkin ilgili bilgilerin yer aldığı temsile yetkilien az iki yönetim kurulu üyesince imzalı yapı ruhsatı ön başvuru formunun ilgili kısmını doldurup imzalanmış hali
10) Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir kodunakooperatif adına 250 TL ödendi dekontu. (EFT ya da internetten alınan döküm kabul edilmemektedir.)
” GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ “ alınabilmesi için istenilen belgeler,
Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak için;
1) Dilekçe
2) İki adet fotoğraf (Her bir iş ustalık branşı için 2 ad.)
3) Müteahhitten alınan çalışma belgesi (Form-1)
4) Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 119 gelir koduna her bir ustalık branşı için kişi adına 20 TL ödendi dekontu. (EFT ya da internetten alınan döküm
kabul edilmemektedir.)
5) Nüfus cüzdanı fotokopisi

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.